REKLAM ALANI
   
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
0 546 432 3209
REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
BİLİM ODASI
(DENEY SAYFASI)
İletişim

Eğitim İnternet Kafe

+(90) 324 751 75 10
 


Mehmet SANİ

+(90) 536 689 29 47


 

Mail Adresimiz
 

mehmetsani54@hotmail.com

 

 

 


 

Gülnar’da İlgi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), Firması Tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Hakkında Esnafları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Zeynel Nar ve yönetim kurulunun  girişimleri ile 12 Haziran 2013 Çarşamba günü Gülnar Belediye Düğün salonunda Gülnarlı Esnaf ve Sanatkarlar,  İlgi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), firması tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

OSGB koordinatörü Dr. Ercan Özmen ve İş güvenliği uzmanı Beyhan Bilgen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkında esnaf ve sanatkarları bilgilendirdiler. Dr Ercan Özmen açıklamasında; firmalarının iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ hakkında hem proje kapsamlı hem de esnaflarla  belirli süreli sözleşme yapabileceklerini söyledi.Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Zeynel Nar maliyetin düşürülmesi açısından  her esnafımızın bireysel sözleşme yerine, toplu sözleşme yapmalarında ekonomik açıdan faydalı olacağını belirtti.

 

OSGB KOORDİNATÖRÜ DR. ERCAN ÖZMEN İŞVERENLERE DE ÇALIŞANLARA DA BÜYÜK FIRSAT DEDİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası uyarınca, işveren, çalışanları için sağlıklı ve güvenli işyerleri sağlamakla yükümlü hale gelirken, İlgi OSGB de işyerleri için bu koşulları sağlamak, uygulanması gereken standartları ve eğitimleri sağlamak için kuruldu. İşverenlere ve çalışanlara rahat nefes aldıracak İlgi OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı, uluslar arası Sağlık Turizmi, Evde Bakım Hizmetleri, İş Hukuku Danışmanlığı, Aşılama Hizmeti, mesleki eğitimler konularından hizmet vermeyi planlıyor.

5 doktor, 6 iş güvenliği uzmanı, 3 yardımcı sağlık personeli ve bir de idari personelle hizmet verecek olan İlgi OSGB Koordinatörü Dr. Ercan Özmen, OSGB’nin ne olduğu, işletmeler için gerekliliği, yararları ve hizmetleri konusunda bilgiler verdi.

Özmen, Özel İlgi Ortak Sağlık ve güvenlik birimi bünyesinde bulunan güvenlik uzmanları, işyeri hekimlerinin yıllardır kendi alanlarında görev yaptıklarını söyledi. Ysanın yürürlüğe girmesinden sonra OSGB’lerin zorunlu hale gelmesiyle 2013 yılı başında şirketleştiklerini ve Özel İlgi OSGB adı altında hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Dr. Özmen, şöyle devam etti; “Amaç yasanın yükümlülüğü altındaki işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin yanında işçi ve iş sağlığını korumak, işçinin bedenen ve ruhen sağlığını korumak. Yanı sıra işin ve ürünün güvenliğini sağlayıp kalitesini arttırmak, iş ortamını verimli hale getirmektir.”

OSGB NEDİR?

Dr. Ercan Özmen, “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) yasal olarak; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar" şeklinde tanımlanmaktadır.

OSGB’NİN YARARLARI

İlgi OSGB; düzenleyici yöntemleri ile iş verene, en iyiyi çalışanlarına ihtiyaçlarını daha doğru hedeflere yansıtmayı ve böylece emeklerin boşa gitmemesini sağlayacaktır. Mesleki ölümlerin, yaralanmaların ve hastalıkların azaltılması için İlgi OSGB’nin güçlü, etkili, adil uygulamaları ile iş gücü birleştiğinde sorunlar ortadan kalkacaktır.

OSGB'LER HAKKINDA YASAL DÜZENLEMELER

OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği"nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği", OSGB'leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" tanımı "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır" şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir” dedi.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Özmen, “Önceki mevzuatlarda, İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinden yalnızca "işçiler" faydalanabiliyorken; yeni Kanunda "Çalışan" terimi ile memur, işçi, sözleşmeli personel, çırak, stajyer vb. tüm statülerde çalışma hayatında yer alanlar kapsam altına alınmıştır. Dolayısıyla Kamu kurum ve kuruluşları ve Özel sektördeki "bütün işler ve bütün işyerleri" İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinden istifade imkanına kavuşmuştur. Her bir SGK Bölge Sicil Numarası, ayrı (bağımsız) işyeri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, her bir SGK numarasına sahip işyeri; kendi tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gereğince, bu numaraya ait İSG hizmeti sözleşmeleriyle Bakanlıktan onay alarak yükümlülüklerini karşılamaları gerekmektedir. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı hizmeti ile ilgili yükümlülük, önceki mevzuatlarda 50'den fazla işçi çalıştıran işyerleri için mecburi iken; yeni Kanunla 1(bir) ve daha fazla çalışana sahip tüm işyerlerine zorunlu kılınmıştır. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu öncesinde, işyerlerinde "İş Güvenliği Uzmanı" hizmetini alma mecburiyeti sadece Sanayi'den sayılan işyerleri için geçerli iken; yeni mevzuatta bu yükümlülük, sanayi şartı aranmaksızın (hizmet, ticaret, tarım, orman vb. tüm işkolları) tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Önceki mevzuatta, işverenlerin aldığı İş Sağlığı Güvenliği Profesyonellerinin hizmeti, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak iki koldan yürütülmekte iken; yeni Kanunla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli (Sağlık memuru, hemşire vb.) olmak üzere üçlü hizmet olarak temin edilme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

İş Sağlığı Güvenliği profesyonellerinin (İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli) hizmeti ile ilgili işverenler yükümlülüklerini ancak iki yöntemle yerine getirebilmektedirler:1.Kendi çalışanları arasında geçerli sertifikaya sahip İSG Profesyonelini görevlendirmek suretiyle, 2.Bulunduğu ilde Bakanlıkça yetkili kılınmış OSGB ‘den hizmet satın alarak.

TARİHLERE DİKKAT

Yeni "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmakla birlikte, bazı yükümlülükler, işyerlerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre iki yıllık bir sürece kademeli olarak yayılmıştır;

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için tehlike sınıfına bakılmaksızın İSG personeli hizmetlerinin temini ile ilgili yükümlülük başlangıcı tarihi 1 Ocak 2013 olarak belirlenmiştir.

50'nin altında çalışanı olan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde İSG personeli hizmetlerinin temini ile ilgili yükümlülük başlangıcı tarihi 1 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. 50'nin altında çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri ile tüm Kamu kurum ve kuruluşları için ise yükümlülük başlangıcı tarihi 1 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir.

ÇALIŞAN SAYISI 10’DAN AZ İSE FİNANSMAN SGK

Çalışan sayısı 10'dan az olan ve tehlike sınıfı olarak Tehlikeli ve Çok tehlikeli işler kategorisinde yer alan işyerlerinin; İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli hizmetlerinin finansmanını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacaktır.

80 BİN TL’YE VARAN PARA CEZALARI VAR

Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için, idari para cezaları (80.000 TL'ye varan) ile etkin yaptırımlar sağlanmıştır. şyeri Hekimi: Hizmetin alınmadığı "her ay için 5000 TL", İş Güvenliği Uzmanı : Hizmetin alınmadığı "her ay için 5000 TL",  Diğer Sağlık Personeli : Hizmetin alınmadığı "her ay için 2500 TL",İşe Giriş Muayeneleri : Muayeneleri eksik olan "her çalışan başına 1000 TL"

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER KAVRAMI KALDIRILDI

Yeni Kanunla birlikte ‘'Ağır ve Tehlikeli İşler" kavramı kaldırılmıştır. Yapılan işlerle ilgili bir ayırım yapılmayıp; işyerlerinin faaliyet alanları, Tehlike sınıfları tebliği ile üç sınıfta kategorize edilmiştir. İşyerleri -muhtelif işler yapılsa dahi- bir bütün olarak değerlendirilerek "Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler" şeklindeki üç sınıftan herhangi birinde yer almaktadır.

SAĞLIK TARAMASI ZORUNLU

İşverenler tarafından tüm çalışanlara, işe girişlerinde ve daha sonra belli periyotlarla Muayene ve buna bağlı Sağlık Taramaları yaptırılma zorunluluğu getirilmiştir. Bu muayeneleri yalnızca, işyerinin -varsa- kendi İşyeri hekimi veya anlaşma yapılan OSGB'nin İşyeri hekimi yapabilmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPTIRMAYANA PARA CEZASI

İşyerlerinde oluşabilecek tehlikelerin tespiti ve ortadan kaldırılması amacıyla, Risk Değerlendirmesi yaptırılması gerekmektedir. Risk değerlendirmesi yapılmadığının ilk tespitinde 3000 TL, eksikliğin devam ettiği her ay için 1,5 katı idari para cezası getirilmiştir. Metal, yapı, maden, kimyasallarla çalışılan işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılmamış olması halinde ise, iş durdurulacaktır.

Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi almış olmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışanların mesleki eğitim almadan çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu eğitimleri almayan "çalışan başına" her eğitim ayrı ayrı 1000 TL idari para cezası uygulanacaktır.1816 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret523586
GÜLNAR NÖBETÇİ ECZANE
buraya tıklayınız
Facebook Sayfası

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.924017.9959
Euro18.455818.5297
Site Haritası
Üyelik Girişi